Циљ пројекта

Циљ пројекта Дигитализација авангардног уметничког наслеђа Факултета ликовних уметности у Брограду – Кабинет Чуда ФЛУ, јесте стварање дигиталне Базе и Сајта, који представљају савремену интерпретацију Кабинета куриозитета, пошто дигитално приказају селекцију авангардних уметничких дела 20. и 21. века, од којих се нека чувају у Збирци ФЛУ, а друга су авангардни радови које су стварали аутори, који су радили, студирали или посећивали Академију/Факултет ликовних уметности, од његовог оснивања 1937. године до данас.

Дигитална база и сајт садрже дигиталне фотографије, видео и текстуални материјал, као и дигитализовану архивску и библиотечку грађу ФЛУ (документа, каталози, часописи, публикације, прес клипиг, фотографије), што се односе на аванградне појаве које су обележиле живот и рад на Академији/Факултету ликовних уметности у Београду.

No Comments

Post a Comment