Документарни видео рад
о Богољубу Јовановићу

Ауторски тим:
Оливера Ерић, Владимир Шојат и Милица Лапчевић

Београд, 2016.