Dragan Jovanović (Novi Pazar 1945), slikar

Akademiju likovnih umetnosti završio je 1972. godine u Beogradu, u klasi profesora Đorđa Bošana, a poslediplomske studije 1975. godine u klasi istog profesora. Od 1979. godine radi kao asistent na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, kod profesora Čedomira Krstića, Miloša Bajića i Milice Stevanović. Godine 1986. zaposlen je na FLU u Beogradu kao docent i vodi poslepodnevno crtanje – Večernji akt. Za vanrednog profesora na istom Fakultetu izabran je 1990. godine. Vodio je nastavu Crtanja na predmetu Večernji akt. U zvanju redovnog profesora od 1995. godine do odlaska u penziju 2011. godine. Član je ULUS-a od 1972. godine. Od profesora Dragana Lubarde preuzeo je i u dugom periodu vodio i organizovao tradicionalnu studentsku izložbu crteža u Beogradskoj galeriji Doma omladine. U školskoj 2007/8. vodio predmete Intermedijska umetnost i Slikanje studentima osnovnih studija, specijalističke i doktorske studije.

Samostalno je izlagao crteže i druge radove pet puta, kako u Beogradu (Galerija Doma omladine, Galerija Grafičkog kolektiva, Galerija ULUS- a…), tako i drugim gradovima. Učestvovao je na više grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Tokom školovanja primio je nekoliko nagrada iz oblasti crteža i grafike, a na završnoj, petoj godini dobio je „Veliku nagradu Beta i Rista Vukanović slikari“.

Literatura:

– 50 godina Fakulteta likovnih umetnosti 1937 – 1987, katalog izložbe, Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić”, Beograd 1987.

Biografija preuzeta iz monografije „Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu 1937 – 2012“, Fakultet likovnih umetnosti, Službeni glasnik, Beograd, 2012.