”Treba da ne znaš da bi čuo.”

(Zabeležena rečenica koju je Dragan Lubarda izgovorio na času Večernji akt)

Dimitrije Pecić, dekan Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu

Dragan Lubarda je rođen 1933. godine u mestu Sijerci na Romaniji. Završio je Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu 1962. godine u klasi profesora Zorana Petrovića i poslediplomske studije kod profesora Mila Milunovića…

više

Komemoracija profesoru Draganu Lubardi

Govor Vesne Jurić, sekretara FLU u penziji

Na prethodnoj komemoraciji profesor Lubarada je sedeo pored mene. Uvek smo imali o čemu da pričamo. Iznenada je rekao: ”Sada odlazimo ja i Rogić”, a potom: ”Reći ću im da za mene neću komemoraciju”. Primetila sam da nije trenutak da to saopšti i bila sam u čudu od pomisli da, eto, možda i Lubarda ima svoj kraj. Meni se činilo da je trajno nepromenljiv u vremenu.

više

Biografija

Referati

Katalozi

Priče