Ljubomir Ivanović (Beograd 1882 – Beograd 1954), grafičar

Uči u Srpskoj crtačkoj i slikarskoj školi Kirila Kutlika i potom Bete Vukanović. Godine 1905. upisuje se u privatnu školu Antona Ažbea, a iste godine je primljen na Akademiju likovnih umetnosti u „malšule“ kod profesora Lefaca. Upisuje se 1907/8, u zimski semestar, u klasu kompozicije kod profesora Vagnera. 1909 god. završava studije i dobija pohvalu za ukupan uspeh. Vraća se u zemlju, najpre radi kao nastavnik u gimnaziji i potom kao profesor večernjeg akta i crtanja glave u Umetničko-zanatskoj školi u Beogradu, do školske 1939-40. godine. Radi i kao honorarni nastavik Savsko zanatske škole u Beogradu. Na Akademiji likovnih umetnosti je radio od 1940. do 1945, kao redovni profesor za predmet grafika. Putuje po zemlji i inostranstvu i pravi crteže koji će biti publikovani u nekoliko posebnih izdanja-albuma. Bavio se ilustrovanjem knjiga. Bio je član Društva srpskih umetnika „Lada“.

Samostalne izložbe: Beograd 1919. (sa Đ. Jovanovićem), 1923 (sa B. Stevanovićem i Đ. Jovanovićem), 1925. (sa Ž. Nastasijevićem), 1926, 1928, 1939. (retrospektiva crteža, drvoreza i linoreza), 1956.(posthumna-retrospektivna izložba); Vršac 1928, Prag 1929, Novi Sad 1936. Izlagao na izložbama „Lade“, na Prolećnjim izložbama jugoslovenskih umetnika i Jesenjim izložbama beogradskih umetnika u Beogradu, na Salonu francuskih umetnika u Parizu, na Jugoslovenskim izložbama i izložbama Jugoslovenske grafike u mnogim gradovima Evrope, izložbi „Stari Beograd“ u Beogradu.

Na Akademiji likovnih umetnosti u Minhenu dobija bronzanu medalju za ukupan uspeh. Odlikovan je ordenom Sv. Save III i IV reda i ordenom Viteza Legije časti (Francuska). Godine 1922. izabran je za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije (kasnije Srpska akademije nauka i umetnosti).

Literatura:

– D. Medaković: Ljubomir Ivanović, Slikari i vajari, Prosveta, Beograd 1959.

– Ž. Ratković: Ljubomir Ivanović: fragmenti zaustavljenog vremena, izdanje MSU, katalog izložbi u Vrnjačkoj Banji, Novom Sadu, Čačku 2008-09.

– Z. Vučinić: Ljubomir Ivanović, tekst u katalogu izložbe, Prodajna galerija, Beograd 2010.

Biografija preuzeta iz monografije „Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu 1937 – 2012“, Fakultet likovnih umetnosti, Službeni glasnik, Beograd, 2012.