Реферат о расписаном конкурсу за избор два асистента за предмет Сликарство и Цртање, објављном 11. фебруара 1971. године у листу Политика и 13. фебруара у листу Службени гласник.

Реферат поводом расписаног конкурса за поновни избор асистента за предмете Сликарство и Цртање, који је објављен у листу Службени гласник, 22.4.1983. године.