Referat o raspisanom konkursu za izbor dva asistenta za predmet Slikarstvo i Crtanje, objavljnom 11. februara 1971. godine u listu Politika i 13. februara u listu Službeni glasnik.

Referat povodom raspisanog konkursa za ponovni izbor asistenta za predmete Slikarstvo i Crtanje, koji je objavljen u listu Službeni glasnik, 22.4.1983. godine.