Стеван Кнежевић (Београд 1940 – Београд 1995), сликар и графичар

Академију ликовних уметности у Београду (графички одсек) завршио 1966, а постдипломске студије, такође на Графичком одсеку, 1969. Од 1980. године ради на Факултету ликовних уметности у Београду, где је од 1993. године редовни професор за предмете Сликање и Цртање.

Излаже од 1966. године, цртеже, графике, слике, објекте у теракоти и просторне конструкције – самосталне изложбе у Београду, више пута, у Новом Саду, Мостару, Чачку и Бону. Групне изложбе имао је у више градова на бившем југословенском простору, а учествовао је на многим југословенским изложбама у иностранству (Стокхолм, Праг, Бреша, Париз, Кил, Брисел, Мароко, Венеција, Тунис, Пезаро, Мишколц, Каиро, Атина…). Учествовао је на VIII Бијеналу медитеранских земаља у Александрији (1968).
Добитник је многих награда и признања за ликовну уметност. Међу њима се посебно истичу: 1967. Награда из Фонда „Ђорђе Андрејевић-Кун“ и Награда за графику – VIII Октобарски салон, Награда за графику – Изложба УЛУС-а, 1970,  Награда за цртеж – Изложба цртежа „Свет у коме живимо“, 1973, Велики печат за графику – Графика београдског круга, 1974,  Награда за скулптуру – XXII Октобарски салон, Београд, 1981. и  Откупна награда на изложби „Од априла до априла“ (Избор Студија Б) 1991.
Постхумна изложба радова Стевана Кнежевића приређена је у свим галеријама Факултета ликовних уметности у Београду 2006. године.

Литература:

  • М. Краус: Стеван Кнежевић – цртежи, Галерија КНУ, Београд 1970.
  • Dragović, M. Wittmann: Stevan Knežević – Zeiichnungen und Terrakotten, Das Institut für Auslandsbeziehungen zeigt die Ausstellung, IfA Galerie, Bonn 1987.
  • Љ. Глигоријевић: Успомени на Стевана Кнежевића, Салон МСУ, Београд 1995.

Биографија преузета из монографије „Факултет ликовних уметности у Београду 1937 – 2012“, Факултет ликовних уметности, Службени гласник, Београд, 2012.

ГРАФИКЕ

ИЗЛОЖБЕ

ФОТО

НОВИНЕ

ТЕКСТОВИ

ДОКУМЕНТА