Stevan Knežević (Beograd 1940 – Beograd 1995), slikar i grafičar

Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu (grafički odsek) završio 1966, a postdiplomske studije, takođe na Grafičkom odseku, 1969. Od 1980. godine radi na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, gde je od 1993. godine redovni profesor za predmete Slikanje i Crtanje.

Izlaže od 1966. godine, crteže, grafike, slike, objekte u terakoti i prostorne konstrukcije – samostalne izložbe u Beogradu, više puta, u Novom Sadu, Mostaru, Čačku i Bonu. Grupne izložbe imao je u više gradova na bivšem jugoslovenskom prostoru, a učestvovao je na mnogim jugoslovenskim izložbama u inostranstvu (Stokholm, Prag, Breša, Pariz, Kil, Brisel, Maroko, Venecija, Tunis, Pezaro, Miškolc, Kairo, Atina…). Učestvovao je na VIII Bijenalu mediteranskih zemalja u Aleksandriji (1968).
Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja za likovnu umetnost. Među njima se posebno ističu: 1967. Nagrada iz Fonda „Đorđe Andrejević-Kun“ i Nagrada za grafiku – VIII Oktobarski salon, Nagrada za grafiku – Izložba ULUS-a, 1970,  Nagrada za crtež – Izložba crteža „Svet u kome živimo“, 1973, Veliki pečat za grafiku – Grafika beogradskog kruga, 1974,  Nagrada za skulpturu – XXII Oktobarski salon, Beograd, 1981. i  Otkupna nagrada na izložbi „Od aprila do aprila“ (Izbor Studija B) 1991.
Posthumna izložba radova Stevana Kneževića priređena je u svim galerijama Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 2006. godine.

Literatura:

  • M. Kraus: Stevan Knežević – crteži, Galerija KNU, Beograd 1970.
  • Dragović, M. Wittmann: Stevan Knežević – Zeiichnungen und Terrakotten, Das Institut für Auslandsbeziehungen zeigt die Ausstellung, IfA Galerie, Bonn 1987.
  • LJ. Gligorijević: Uspomeni na Stevana Kneževića, Salon MSU, Beograd 1995.

Biografija preuzeta iz monografije „Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu 1937 – 2012“, Fakultet likovnih umetnosti, Službeni glasnik, Beograd, 2012.

GRAFIKE

IZLOŽBE

FOTO

NOVINE

TEKSTOVI

DOKUMENTA