Војин Стојић (Врање 1921 – Београд 2001), вајар и преводилац

Академију ликовних уметности завршио 1953. у Београду у класи професора Илије Коларовића. На Академији радио од 1954. као наставник за предмет Скулптура у дрвету и предавао вајање на тадашњем припремном течају. Године 1958. изабран је за асистента за исти предмет. Године 1962. изабран је за доцента за предмете Скулптура у дрвету и Скулптура у металу. У то време боравио и на студијском путовању у Енглеској ради проучавања наставе вајарства у тој земљи. Био делегат Академије на Међународној конференцији о школовању професионалних уметника у Лондону 1965. године. Од 1972. године запослен је као ванредни, а од 1980. године као редовни професор за предмет Вајарство, специјалност Скулптура у дрвету и Скулптура у металу. Пензионисан је 1986. године. Од 1983. до 1985. био је Ректор Универзитета уметности у Београду. Превео више значајних књига из области теорије ликовних уметности.
Самосталне изложбе: Београд 1959 и 1965; Нови Сад 1960. Излаже редовно на изложбама УЛУС-а, Октобарским салонима, Цртеж и ситна пластика, изложбама савремене југословенске скулптуре у земљи и иностранству, скулптура у слободном простору у Београду.

Јавни радови: споменик у Куршумлији, Рачи Крагујевачкој, Петровцу на мору, Параћину, Космају; надгробни споменик Британским туристима погинулим у авионској несрећи на Крку 1972; скулптуре у слободном простору у Београду, Зајечару, Ечки и Костањевици; зидна скулптура у Карловим Варима, Чехословачка 1970.
Награде: Октобарског салона за скулптуру 1964, I награда за сталну Седмојулску плакету 1964, награда за скулптуру ликовног сусрета у Суботици 1973.

Литература:

– A. Bassin: 1. jugoslovenski bienale male plastike, Paviljon arh. Franca Novaka, Murska Sobota 1973.

– С. Ћелић: Војин Стојић, у књизи Судбина скулптуре, Clio, Београд 1994.

– М. Митровић: Ликовни кругови, Уметност и уметници 1943-2003, Београд, 2004.

Биографија преузета из монографије „Факултет ликовних уметности у Београду 1937 – 2012“, Факултет ликовних уметности, Службени гласник, Београд, 2012.