Pridruži se – uvećaj zbirku!

Bili ste student Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu ili ste se družili sa njima, izlagali ste u Galeriji FLU ili ste izlazili u Klub Akademija. Posedujete materijal (fotografije, kataloge, novinske isečke, video snimke…) koji biste podelili sa nama. Skeniraćemo Vaš materijal za našu dokumentaciju i javnu prezentaciju, a Vama će biti vraćeni originali i digitalne kopije.

Na taj način zajedno ćemo pokušati da sakupimo građu koja je vezana za Akademiju / Fakultet likovnih umetnosti i da je arhiviramo na jednom mestu.

Kontakt: info@studioloflu.rs