Бр. 1580

9-VIII-1949 год.

У БЕОГРАДУ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ НР СРБИЈЕ

Одељење за уметничке школе и курсеве

БЕОГРАД

Достављамо вам потребне податке за студенте ове Академије који су завршили Специјални течај у јунском року школске 1948/49. године.

  1. Достављамо вам потребне податке за студенте ове Академије који су завршили Специјални течај у јунском року школске 1948/49. године.

2. Бајић Милош, талентован и добро напредује. Као сликар показао је до сада добре резултате. Један од најбољих цртача на Академији. Политички исправан. Нaствнички савет предложио га је за асистента на Академију.

3. Карановић Бошко, и као сликар и као графичар показује изванредно добре резултате. Политички исправан. Наствнички савет предложио га је за асистента за графику на Академији.

4. Цигарчић Драгутин, недовољно упоран, малодушан и прилењ је. На крају семестра показао извесан напредак у сликарству, али се још увек не види шта ће од њега бити. Нема никаквих организационих способности. Политички исправан.

5. Војић Миодраг, у сликарству није показао никакав напредак и нема изгледа да ће се поправити. У Народној омладини ништа не ради, напротив својим деструктивним ставом омета настојања Савета и Народне омладине на путу правилног развоја. Политички несигуран.

6. Опрешник Анкица, крајем овог семестра показала је известан напредак али нема изгледа да ће од ње испасти добар сликар. Конфузна и неодређена. У Народној омладини ништа не ради, али и не омета рад Народној омладини.

7. Јеврић Олга, невероватно упорна, али због болести – туберколозе плућа нија показала неке видне резултате иако је талентована. Политички исправна.

8. Кратохвил Јован, талентован. Упоран и истрајан. Има организационих способности, као вајар правилно се развија, политички исправан. Наствнички савет га је предложио за асистента за вајарство.

9. Бешлић Ана, много талентована али упорна у раду. На крају семестра показала извесан напредак. У Народној омладини ради иако не улаже много воље.

10. Алексић Градимир, сиров и деструктиван. Талентован али не иде правилним путем, тако да није показао на крају године нарочите резултате. Због своје деструктивности искуљен је из Народне омладине. Себичан и несоцијалан. Политички непоуздан.

11. Михаћ Мирјана, талентована и вредна. Показује добре резултате и доста правилно се развија. Ради у Наордној омладини. Политички лојална.

12. Стојановић Драгослав, има пуно смисла за примењену графику. Један од најсавеснијих студената. Политички исправан.

Смрт фашизму – Слобода народу!

Секретар

Академије ликовних

Уметности

(Живојин Муњић)