Br. 1580

9-VIII-1949 god.

U BEOGRADU

MINISTARSTVU PROSVETE NR SRBIJE

Odeljenje za umetničke škole i kurseve

BEOGRAD

Dostavljamo vam potrebne podatke za studente ove Akademije koji su završili Specijalni tečaj u junskom roku školske 1948/49. godine.

  1. Dostavljamo vam potrebne podatke za studente ove Akademije koji su završili Specijalni tečaj u junskom roku školske 1948/49. godine.

2. Bajić Miloš, talentovan i dobro napreduje. Kao slikar pokazao je do sada dobre rezultate. Jedan od najboljih crtača na Akademiji. Politički ispravan. Nastvnički savet predložio ga je za asistenta na Akademiju.

3. Karanović Boško, i kao slikar i kao grafičar pokazuje izvanredno dobre rezultate. Politički ispravan. Nastvnički savet predložio ga je za asistenta za grafiku na Akademiji.

4. Cigarčić Dragutin, nedovoljno uporan, malodušan i prilenj je. Na kraju semestra pokazao izvesan napredak u slikarstvu, ali se još uvek ne vidi šta će od njega biti. Nema nikakvih organizacionih sposobnosti. Politički ispravan.

5. Vojić Miodrag, u slikarstvu nije pokazao nikakav napredak i nema izgleda da će se popraviti. U Narodnoj omladini ništa ne radi, naprotiv svojim destruktivnim stavom ometa nastojanja Saveta i Narodne omladine na putu pravilnog razvoja. Politički nesiguran.

6. Oprešnik Ankica, krajem ovog semestra pokazala je izvestan napredak ali nema izgleda da će od nje ispasti dobar slikar. Konfuzna i neodređena. U Narodnoj omladini ništa ne radi, ali i ne ometa rad Narodnoj omladini.

7. Jevrić Olga, neverovatno uporna, ali zbog bolesti – tuberkoloze pluća nija pokazala neke vidne rezultate iako je talentovana. Politički ispravna.

8. Kratohvil Jovan, talentovan. Uporan i istrajan. Ima organizacionih sposobnosti, kao vajar pravilno se razvija, politički ispravan. Nastvnički savet ga je predložio za asistenta za vajarstvo.

9. Bešlić Ana, mnogo talentovana ali uporna u radu. Na kraju semestra pokazala izvesan napredak. U Narodnoj omladini radi iako ne ulaže mnogo volje.

10. Aleksić Gradimir, sirov i destruktivan. Talentovan ali ne ide pravilnim putem, tako da nije pokazao na kraju godine naročite rezultate. Zbog svoje destruktivnosti iskuljen je iz Narodne omladine. Sebičan i nesocijalan. Politički nepouzdan.

11. Mihać Mirjana, talentovana i vredna. Pokazuje dobre rezultate i dosta pravilno se razvija. Radi u Naordnoj omladini. Politički lojalna.

12. Stojanović Dragoslav, ima puno smisla za primenjenu grafiku. Jedan od najsavesnijih studenata. Politički ispravan.

Smrt fašizmu – Sloboda narodu!

Sekretar

Akademije likovnih

Umetnosti

(Živojin Munjić)