Видео ”Бранко Миљуш, Са зором”,
ауторке Анамарије Вартабедијан
(настао 2018. године),
емитован је поводом изложбе цртежа

Бранака Миљуша

(1936-2012)

сликара и графичара, професора ФЛУ,
која је одржана у Галерији ФЛУ
од 7. до 22. септембра 2018. године.

in memoriam

ДРАГАН ЛУБАРДА
1933-2017