У дигиталној библиотеци налазе се скениране публикације (књиге, каталози, мапе цртежа, часописи) из Библиотеке и Документације Факултета ликовних уметности у Београду, као што су књиге и каталози које је Урош Предић поклонио Академији / Факултету 19.8.1954. године, као и бројеви часописа Уметност који су објављивани у периоду од 1965. до 1987. године.