УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 1

јануар, фебруар, март 1965.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 2

април, мај, јун 1965.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 3-4

јул – децембар 1965.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 5

јануар, фебруар, март 1966.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 6

април, мај, јун 1966.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 7

јул – септембар 1966.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 8

октобар, новембар, децембар 1966.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 9

јануар, фебруар, март 1967.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 10

април, мај, јун 1967.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 11

јул, август, септембар 1967.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 12

октобар, новембар, децембар 1967.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 13

јануар, фебруар, март 1968.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 14

април, мај, јун 1968.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 15

јул, август, септембар 1968.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 16

октобар, новембар, децембар 1968.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 17

јануар – март 1969.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 18-19

април – септембар 1969.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 20

октобар – децембар 1969.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 21

јануар, фебруар, март 1970.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 22

април, мај, јун 1970.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 23

јул, август, септембар 1970.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 24

октобар, новембар, децембар 1970.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 25-26

јануар – јун 1971.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 27-28

јул – децембар 1971.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 37

јануар, фебруар, март 1974.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 38

април, мај, јун 1974.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 39

јул, август, септембар 1974.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 40

октобар, новембар, децембар 1974.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 41-42

јануар – јун 1975.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 43

јул – септембар 1975.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 44

октобар – децембар 1975.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 45 – 46

јануар – април 1976.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 47

мај – јун 1976.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 48

јул – август 1976.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 49

септембар – октобар 1976.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 50

новембар – децембар 1976.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 51

јануар – фебруар 1977.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 52-53

март – јун 1977.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 54

јул – август 1977.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 55

септембар – октобар 1977.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 56

новембар – децембар 1977.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 58

март – април 1978.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 59

мај – јун 1978.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 60

јул – август 1978.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 61-62

септембар – децембар 1978.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 63-64

јануар – април 1979.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 66

јул – август 1979.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 67

1980.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 68-69

нова серија 1-2, 1986.

УМЕТНОСТ – Часопис за ликовне уметности и ктитику

нова серија 3-4-5, 1987.

ФЛУ – Часопис за ликовне уметности и ктитику, број 1

јуни 1983.

ЧАСОПИСИ