Драган Јовановић (Нови Пазар 1945), сликар

Академију ликовних уметности завршио је 1972. године у Београду, у класи професора Ђорђа Бошана, а последипломске студије 1975. године у класи истог професора. Од 1979. године ради као асистент на Факултету ликовних уметности у Београду, код професора Чедомира Крстића, Милоша Бајића и Милице Стевановић. Године 1986. запослен је на ФЛУ у Београду као доцент и води послеподневно цртање – Вечерњи акт. За ванредног професора на истом Факултету изабран је 1990. године. Водио је наставу Цртања на предмету Вечерњи акт. У звању редовног професора од 1995. године до одласка у пензију 2011. године. Члан је УЛУС-а од 1972. године. Од професора Драгана Лубарде преузео је и у дугом периоду водио и организовао традиционалну студентску изложбу цртежа у Београдској галерији Дома омладине. У школској 2007/8. водио предмете Интермедијска уметност и Сликање студентима основних студија, специјалистичке и докторске студије.

Самостално је излагао цртеже и друге радове пет пута, како у Београду (Галерија Дома омладине, Галерија Графичког колектива, Галерија УЛУС- а…), тако и другим градовима. Учествовао је на више групних изложби у земљи и иностранству. Током школовања примио је неколико награда из области цртежа и графике, а на завршној, петој години добио је „Велику награду Бета и Риста Вукановић сликари“.

Литература:

– 50 година Факултета ликовних уметности 1937 – 1987, каталог изложбе, Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић”, Београд 1987.

Биографија преузета из монографије „Факултет ликовних уметности у Београду 1937 – 2012“, Факултет ликовних уметности, Службени гласник, Београд, 2012.