Mihajlo S. Petrov

(Beograd 1902 – Beograd 1983)
grafičar, grafički dizajner, slikar i likovni kritičar

Pohađao Umetničku školu u Beogradu (prof. Ljuba Ivanović, Milan Milovanović, 1919-1921). Usavršavao se u Beču 1921, Krakovu kod profesora J. Pankieviča 1923. i Parizu 1925. godine. Postavljen je za vanrednog profesora grafike na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu 1940. Prešao na Akademiju primenjenih umetnosti 1951, na kojoj je osnovao Grafički odsek. Osim slikanja bavio se i grafikom (drvorez, bakropis, suva igla, litografija…), opremom knjige, a između dva svetska rata aktivno je pisao likovnu kritiku, uglavnom za list „Pravda“. Sarađivao je, prvenstveno kao grafičar, u časopisu „Zenit“ (od 1921. godine – prvi apstraktni drvorezi) i u dadaističkim časopisima. Postao je član „Oblika“ 1927. godine, ali je 1930. napustio ovu umetničku grupu. Izlagao je na izložbi „Oblika“ u okviru IV jugoslovenske umetničke izložbe 1927. i na I izložbi Umetničke grupe „Oblik“.

Samostalne izložbe u Beogradu, Rijeci, Požarevcu, Nišu, Budimpešti i Amsterdamu, kao i na izložbama jugoslovenskih umetnika u Moskvi, Londonu, Amsterdamu i mnogim drugim evropskim gradovima.

Literatura:

– L. Trifunović: Mihailo S. Petrov, retrospektiva povodom 45 godina umetičkog rada, Galerija Doma JNA, Beograd 1966.

– S. Bošnjak: Petrov, slike i grafike 1950-1970, Izložbeni paviljon „Knjaz Miloš”, Aranđelovac 1977.

– Mihailo S. Petrov, Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd 1979. (S. Živković, Slikarstvo Mihaila Petrova; L. Trifunović, Grafička umetnost Mihaila Petrova; S. Bošnjak, Mihailo Petrov kao umetnički kritičar; S. Bošnjak, Primenjena umetnost Mihaila Petrova – sa opširnom bio-bibliografijom)

– M. Bošnjaković: Mihailo S. Petrov, slike, Umetnička galerija „Nadežda Petrović”, Čačak 1979.

Biografija preuzeta iz monografije „Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu 1937 – 2012“, Fakultet likovnih umetnosti, Službeni glasnik, Beograd, 2012.

Katalog 1952

Katalog 1966

Tekst Adrijane Turajlić

Reprodukcije