Mihailo S. Petrov

Retrospektiva povodom 45 godina umetničkog rada

Dom Jugoslovenske narodne armije – Beograd

od 15. do 28. juna 1966. godine

Biografija

Katalog 1952

Tekst Adrijane Turajlić

Reprodukcije