Циљ пројекта

Циљ пројекта Дигитализација авангардног уметничког наслеђа Факултета ликовних уметности у Брограду – Кабинет Чуда ФЛУ, јесте стварање дигиталне Базе и Сајта, који представљају савремену интерпретацију Кабинета куриозитета, пошто дигитално приказају селекцију авангардних уметничких дела 20. и 21. века, од којих се нека чувају у Збирци ФЛУ, а друга су авангардни радови које су стварали аутори, који су радили, студирали или посећивали Академију/Факултет ликовних уметности, од његовог оснивања 1937. године до данас.

Дигитална база и сајт садрже дигиталне фотографије, видео и текстуални материјал, као и дигитализовану архивску и библиотечку грађу ФЛУ (документа, каталози, часописи, публикације, прес клипиг, фотографије), што се односе на аванградне појаве које су обележиле живот и рад на Академији/Факултету ликовних уметности у Београду.

Кабинет чуда ≤ Авангарда

Ауторка текста: Адријана Турајлић, мастер историје уметности

Кабинет чуда и авангарда су две појаве настале у распону од неколико векова, са различитим циљевима, али са сличним идејама. Иако је међу њима много лакше наћи разлике него сличности, оно што их повезује јесте истоветан начин мишљења њихових твораца и пропагатора, што се односи на различите сфере, које су раздвојене дубоким временским јазом.

КРАТАК ОСВРТ НА АВАНГАРДНО СТВАРАЛАШТВО ПРОФЕСОРА ФЛУ (Љубомир Ивановић, Зора Петровић и Стеван Кнежевић)

Ауторка текста: Милица Крстоношић, историчар уметности

Авангардне тенденције у уметности веома често се дефинишу као мање или више промишљена опозиција устаљеним, општеприхваћеним вредностима, са агресивно заступаним ставовима. Ипак, постоји и оно одређење авангардног усмерено на његово порекло у карактеру особе која живи и ствара на начин који је сврстава у оквире напредног и предводништва.

Учесници

Учесници у реализацији пројекта у 2016. години (редослед по азбучном реду):

Оливера Ерић, доктор теорије драмских уметности, медија и културе

Милан Краљ, магистар сликарства

Милица Крстношић, историчар уметности

Милица Лапчевић, магистар сликарства

Невена Поповић, магистар вајарства

Наташа Поповска, историчар уметности

Адријана Турајлић, мастер историје уметности

Владимир Шојат, видео и филмски монтажер

Одговорно лице за пројекат
ред. проф. Димитрије Пецић, декан ФЛУ

Захваљујемо запосленима на Факултету ликовних уметности у Београду, који су помогли реализацији овог пројекта (редослед по азбучном реду):

Исидора Митровић Ангеловски

Бојана Бурић

Слађана Гарапић

Катарина Зарић

Весна Јакшић

Тиа Кнежевић

Милена Михаљица

Драган Поштић

Јелена Стефановић

Љиљана Ташић

Славица Траиловић

Драган Цоха

Синиша Шешум

Галерија Факултета ликовних уметности, Кнез Михаилова 53