Придружи се – увећај збирку!

Били сте студент Факултета ликовних уметности у Београду или сте се дружили са њима, излагали сте у Галерији ФЛУ или сте излазили у Клуб Академија. Поседујете материјал (фотографије, каталоге, новинске исечке, видео снимке…) који бисте поделили са нама. Скенираћемо Ваш материјал за нашу документацију и јавну презентацију, а Вама ће бити враћени оригинали и дигиталне копије.

На тај начин заједно ћемо покушати да сакупимо грађу која је везана за Академију / Факултет ликовних уметности и да је архивирамо на једном месту.

Контакт: info@studioloflu.rs