У Збирци ФЛУ налазе се дела авангардних уметника, који су предавали на Академији/Факултету ликовних уметности у Београду: Петра Лубараде, Зоре Петровић, Војина Стојића, Стеве Кнежевића, Драгана Јовановића…