U Zbirci FLU nalaze se dela avangardnih umetnika, koji su predavali na Akademiji/Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu: Petra Lubarade, Zore Petrović, Vojina Stojića, Steve Kneževića, Dragana Jovanovića…